Studievaardigheden, Sociale vaardigheden en Burgerschap

materiaal

aardrijkskundebegrijpend lezengeschiedenishandvaardigheid
kunst en cultuurleesbevorderinglevensbeschouwingmuziek
natuurpoezierekenenschrijven
sociale vormingspellingtaaltechnisch lezen
tekenenthemasverkeerwoordenschat